KOORDYNATORZY PROGRAMU NAUKOWEGO

Prof. Anna Czyż
Prof. Krzysztof Kałwak
Prof. Tomasz Wróbel


PATRONAT NAUKOWY

Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
PARTNER GŁÓWNY


PARTNER WSPIERAJĄCY
INFARMA


PATRONAT MEDIALNY
ORGANIZATOR